مدارک مورد نیاز استخدامی


شرکت سامان سیر رضوان مدارک مورد نیاز جهت استخدام در شرکت سامان سیر
1 تکمیل فرم پرسشنامه استخدامی به همراه 2 قطعه عکس 4*3
2 اخذ معرفی نامه از طریق شرکت، جهت دریافت سوابق پیشینه کیفری
به آدرس : حد فاصل میدان راهنمایی و سه راه فلسطین - سمت چپ - بین دستغیب 4 و 6 - پلاک 88
مدارک موردنیاز : اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، 2 قطعه عکس، معرفی نامه شرکت
3

ارائه تصویر مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده (2 سری کپی از تمام مدارک) :
1-تمام صفحات شناسنامه متقاضی، 2- تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان، 3- تصویر کارت ملی متقاضی، 4-تصویر کارت ملی همسر و فرزندان، 5- تصویر گواهینامه پایه یکم، 6- تصویر کارت سلامت متقاضی، 7-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت، 8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی، 9-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، 10- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی ( در صورت وجود )

همراه داشتن اصل مدارک فوق جهت مطابقت با تصویر الزامی است.
مدارک ذیل پس از تایید حراست سازمان و گذراندان دوره آموزشی مورد نیاز است:
4 8 قطعه عکس 4*3 با لباس فرم شرکتی
5 افتتاح حساب در یکی از شعب بانک شهر جهت واریز حقوق ماهیانه و ارائه شماره حساب به امور مالی
6 حضور در بیمه تامین اجتماعی جهت بیمه شدن با کد شرکت سامان سیر، کد کارگاه 5717120001
جهت ثبت نام در لیست شرکت سامان سیر
به آدرس : سه راه بعثت - ناصر خسرو - شعبه یک تامین اجتماعی
7

وثیقه غیر نقدی : بیست میلیون سفته یا چک به مبلغ ده میلیون تومان و سفته به مبلغ ده میلیون تومان، حضور ضامن کارمند با اصل و کپی کارت ملی به همراه فیش حقوقی و کارت شناسایی، یا ضامن کاسب با اصل و کپی کارت ملی به همراه جواز کسب جهت امضاء تضامین در حضور مدیر اداری

شرکت سامان سیر : بلوار میثاق - میثاق 34 - سمت چپ اولین پارکینگ
تلفن : 36236123-051